مالیات بر حقوق
 به منظور تسهیل در دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان، سازمان امور مالیاتی اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق نموده است.

در این سیستم اطلاعات پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مرتبط بر آن به شکل فایل الکترونیکی از مودی دریافت و در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ذخیره می گردد.

به همین منظور مودی می تواند با ورود اطلاعات در نرم افزاری که توسط سازمان امور مالیاتی ارایه می شود فایل الکترونیکی مورد نظر را تولید و به واحد امور مالیاتی ارایه نماید و یا با استفاده از سیستم های نرم افزاری موجود خود، اقدام به تهیه فایل الکترونیکی با قالب مورد نظر سازمان نماید.


 

 طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند، مالیات حقوق خود را طبق مقررات ماده ۸۵­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت‌دهند. در این سامانه اطلاعات پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مربوط به آن به صورت فایل الکترونیکی از مودی دریافت می‌شود.

طبق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­‌آید، پرداخت­ کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهندبود.

طبق تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت­‌های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­‌های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌­الذکر می­‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق‌­التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) و حق­‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد(۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره(۱) خواهدبود.


 

موارد مشمول مالیات حقوق

برای اینکه بدانید چه مواردی را باید در مالیات حقوق مد نظر بگیرید میتوانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.

شماره     حقوق مشمول مالیات                                             

1          حقوق ثابت

2          اضافه کار

3          فوق العاده بدی آب و هوا

4          محرومیت از تسهیلات زندگی

5          فوق العاده محل خدمت

6          فوق العاده مرزی

7          فوق العاده شرایط محیط کار

8          نوبت کاری

9          فوق العاده کشیک

10        فوق العاده جذب

11        مزایای ارزی

12        ایاب و ذهاب

13        حق خوار و بار

14        حق امضاء

15        حق باجه

16        حق سرپرستی

17        حق مدیریت

18        حق خزانه

19        حق سرایداری

20        حق حسابرسی

21        حق پاسداری

22        حق نمایندگی بیمه

23        حق ترانسپورت و سرویس

24        حق دیپلم

25        برودت (بدی آب و هوای سردخانه)

26        حق فنی

27        حق انبارداری

28        حق شیفت

29        حق یک وعده غذا

30        حق پول نهار و شام

31        فوق العاده نگهبانی

32        فوف العاده کشیک

33        حق ثابت

34        کسری انبار

35        بهای صابون

36        پول لباس کار

37        حق اولاد

38        حق عیال

39        حق تأهل

40        پول شیر

41        تغذیه

42        سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران

43        عیدی سالانه یا پاداش آخر سال

44        اتومبیل اختصاصی بدون راننده

45        اتومبیل اختصاصی با راننده

46        مسکن بدون اثاثیه

47        مسکن با اثاثیه

48        سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده

49        حق مسکن

50        پول جارو

51        حق مشاوره

52        فوق العاده کیلومتری

53        حق آکورد (تولید)

54        حق آنکال

55        فوق العاده سیاری

56        پول اتوبوس (غیر از خرج خرید)

57        حق تولید

58        حق کمیسیون فروش

59        جمعه کاری

60        جیره نقدی

61        مزایای نقدی

62        پول صبحانه

63        مزایای تولید

64        کارمزد

65        فوق العاده محل خدمت

نوع خدمت خود را شرح دهید

مطالب پیشنهادی مجله خبری با من تامین

در صورتی‌ که پس از فارغ‌التحصیلی، بیمه‌پردازی افراد در سایر صندوق‌های بیمه‌ای همچون بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و... ادامه پیدا کند، سوابق بیمه دوران تحصیل آنان قابل انتقال به سایر صندوق‌های بیمه‌گر خواهد بود.
برقراری تعهدات بلندمدت از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از جمله مهم‌ترین تعهدات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی است که بیمه‌شدگان و بازماندگان واجد شرایط آنان می‌توانند درصورت احراز شرایط قانونی، از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
بیش از دو هزار بازنشسته با امضای طوماری خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار لغو واگذاری بانک رفاه شدند.