آیا امکان تکمیل فواصل میان سوابق بیمه‌ای وجود دارد؟
آیا امکان تکمیل فواصل میان سوابق بیمه‌ای وجود دارد؟
آیا امکان تکمیل فواصل میان سوابق بیمه‌ای وجود دارد؟
1399/06/15 12:14
بیمه شدگان در صورتی که برای کارفرمایی کار کرده باشند و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده باشد؛ راهکار‌هایی برای تکمیل کردن سابقه آن‌ها پیش بینی شده است.


بیمه شدگان در صورتی که برای کارفرمایی کار کرده باشند و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده باشد؛ راهکار‌هایی برای تکمیل کردن سابقه آن‌ها پیش بینی شده است.

این افراد می‌توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و مدارک و مستنداتی که حاکی از اشتغال و دریافت دستمزد است را به شعبه ارائه دهند و فرم ادعای سابقه را تکمیل کنند.

در شعبه تأمین اجتماعی بر اساس مدارکی که ارائه می‌شود کمیته‌ای تشکیل و از همه ابعاد موضوع بررسی می‌شود و در صورت تأیید ادعا سوابق تأیید می‌شود و به کارفرما اعلام می‌شود و کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه خواهد بود و سابقه نیز برای بیمه شده لحاظ می‌شود.

گفتنی است؛ افرادی که کار نکرده باشند و حق بیمه آن‌ها نیز پرداخت نشده باشد و مدارکی در این رابطه وجود نداشته باشد، امکان تکمیل سوابق بیمه پردازی برای آنان وجود نخواهد داشت.

سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان عزیز توصیه می‌کند که پرداخت حق بیمه و تکمیل سوابق خود در سازمان تأمین اجتماعی را پیگیری کنند و در صورت عدم اشتغال نیز به صورت اختیاری به بیمه پردازی ادامه دهند.

 

>>به صفحه رسمی اینستاگرام خدمات غیر حضوری با من تامین بپیوندید<<