حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی چگونه محاسبه می شود؟
حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی چگونه محاسبه می شود؟
حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی چگونه محاسبه می شود؟
1399/06/18 14:24
حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی و شرایط بازنشستگی و از کارافتادگی کارگران ساختمانی مانند دیگر بیمه‌ ها براساس شرایط سن و سابقه است.

محاسبه حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی مطابق حق بیمه پرداخت شده و دستمزدی که به صورت ماهانه و سالانه برای آنها رد می شود، پرداخت می شود. دستمزد بیمه کارگران ساختمانی طبق قانون ۳۵ سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط شغلی کارگران است. با توجه به اینکه اینکه کارگران ساختمانی کارفرما ندارند، تعیین دستمزد کارگران با نماینده کارگران است و با توجه به اینکه کارگران در سه گروه درجه یک (ماهر، استادکار)، درجه دو (نیمه ماهر، کمک استادکار)، درجه سه (عمومی) قرار می‌گیرند، دستمزد آنها متفاوت است.

به گفته مشاور معاونت بیمه تامین اجتماعی، دستمزد کارگران ساختمانی را شورای عالی کار مشخص می‌ کند که هر ساله میزان این دستمزد بر اساس افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران مشخص می شود. به طور کلی ۷ درصد حق بیمه از دستمزد این افراد کم می ‌شود.

حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی و شرایط بازنشستگی و از کارافتادگی کارگران ساختمانی مانند دیگر بیمه‌ ها براساس شرایط سن و سابقه است.

همچنین پرداخت حق اولاد و حق مسکن از مزایایی که در زمان اشتغال به بیمه شده پرداخت می ‌شود به آنها تعلق نمی‌گیرد، زیرا کارگران ساختمانی کارفرما ندارند. لازم است بدانید که تعهدات درمانی و پرداخت مستمری بیمه کارگران ساختمانی مانند دیگر بیمه‌ ها است.آیا حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی کفاف زندگی آنها را می دهد؟

یکی از حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی همین کارگران ساختمانی هستند. واقعیت این است که بعد از مدت ها و سال ها پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی نمی تواند کفاف زندگی آنها را بدهد. با توجه به اینکه این قشر از شاغلین جامعه کارفرمایی ندارند و بیمه آنها در دسته بیمه های بدون کارفرمای سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد، لذا در کنار اینکه حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی کفاف زندگی آنها را نمی دهد، از بسیاری از مزایا هم بهره هستند. این در حالی است که تورم موجود در جامعه و سختی های اقتصادی بارز و آشکاری که همه اقشار جامعه آن را تجربه می کنند، روی دوش این قشر جامعه به علت محدودیت های مالی و کاری که دارند، سنگینی بیشتری دارد.

کارگران ساختمانی (درجه یک، دو، سه)

7 درصد (173 هزار) ضریب 3/1

20 درصد کارفرما

7 درصد (186 هزار) ضریب 4/1

7 درصد (199 هزار) ضریب 5/1

7 درصد (212/8 هزار) ضریب 1/6

7 درصد (226 هزار) ضریب 7/1چه کسانی جزء کارگر ساختمانی حساب می شوند؟

باید بدانید که هرکس که کارگر ساختمانی است، مشمول قانون کارگر ساختمانی نمی ‌شود و باید ۳ شرط داشته باشد:

· کارگر ساختمانی فعال باشد.

· کارت مهارت از سازمان فنی حرفه‌ای دریافت کرده باشد.

· در سازمان برای پرداخت حق بیمه نام نویسی کرده باشد.

سازمان تامین اجتماعی بعد از اینکه بررسی های لازم را انجام داد و مطمئن شد که فرد مورد نظر تمام شرایط کارگر ساختمانی بودن را دارد، به آنها بیمه ارائه می دهد و از آنها حق بیمه دریافت می کند و حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی را در نهایت برای آنها در نظر می گیرد. اگر مشخص شود که فردی کارگر ساختمانی نیست، ۳ برابر خسارتی که به سازمان وارد کرده است، از آنها هزینه دریافت خواهد کرد. در مورد کارگران اتباع خارجی نیز باید بدانید که این کارگران هم تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند و علاوه بر سه شرط گفته شده باید مجوز اقامت و پروانه کار هم داشته باشند.


انواع بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی

با در نظر گرفتن این موضوع که حقوق بازنشستگی کارگران ساختمانی بر اساس سال های پرداخت حق بیمه و میزان دستمزد و مقدار حق بیمه ای که پرداخت کرده اند، مشخص می شود، بد نیست به طور کلی با انواع بازنشستگی که در سازمان تامین اجتماعی تعریف شده است، آشنا شوید.

· بازنشستگی با 35 سال سابقه بدون شرط سنی

· بازنشستگی با 30 سال سابقه با شرط سنی 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان

· بازنشستگی با 42 سال سن و حداقل 20 سال سن برای زنان مشمول قانون کار

· بازنشستگی با 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سن (ضریب 1.5 برای هر سال سابقه)

· سابقه کمتر از 20 سال متوالی با 25 سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور به شرط فرسایش جسمی و روحی ناشی از کار با تایید کمیسیون پزشکی ماده 91

· بازنشستگی با 20 سال سابقه و سنوات ارفاقی (حداقل 10 سال) برای جانبازان و آزادگان

· بازنشستگی با 20 سال سابقه بدون شرط سنی برای زنان (ویژه جانبازان)

· بازنشستگی با 20 سال سابقه و 45 سال سن برای زنان معلول عادی

· بازنشستگی با 20 سال سابقه با 60 سال سن مردان و 55 سال سن زنان

· بازنشستگی با 60 سال سن مردان و 55 سال سن زنان با سابقه 10 سال (در این مورد فرد می تواند سنوات کمتر از 10 سال را به شرط سنی حق بیمه واریز کند و بازنشسته شود. البته با 10 روز حقوق)


>>به صفحه رسمی اینستاگرام خدمات غیر حضوری با من تامین بپیوندید<<