بیمه خویش فرما چیست ؟
بیمه خویش فرما چیست ؟
بیمه خویش فرما
بیمه خویش فرما چیست ؟
1398/11/08 12:05
بیمه ای که کارفرما و کارگر خود شما هستید. بیمه ای که شما برای خودتان هر ماه رد کرده و وجه آن را به حساب تامین اجتماعی واریز می کنید.

 

 

بیمه خویش فرما یعنی بیمه اختیاری. یعنی بیمه ای که کارفرما و کارگر خود شما هستید. بیمه ای که شما برای خودتان هر ماه رد کرده و وجه آن را به حساب تامین اجتماعی واریز می کنید.


تفاوت بیمه اختیاری و اجباری:

در طرح اجباری، ۷ درصد کل تعرفه  ماهانه را باید کارگر پرداخت کند.

در طرح اختیاری، ۱۰۰درصد کل تعرفه ماهانه را باید کارگر پرداخت کند.

در طرح اجباری، بیکاری به کارگرانی که به صورت غیر ارادی از کار بیکار می شوند، تعلق می گیرد.

در طرح اختیاری، هیچ مقرری بیکاری به کارگر پرداخت نمی شود.

در طرح اجباری، ضرایب دریافت تسهیلات درمانی سازمان تامین اجتماعی، بیشتر از اختیاری است.

در طرح اختیاری، ضرایب ۱۴ تا ۱۸ درصد برای دریافت تعرفه های خدماتی و درمانی در نظر گرفته شده است.

هیچ فرقی در طرح اختیاری یا اجباری برای بازنشستگی کارگران وجود ندارد.

تفاوت هایی در طرح اختیاری یا اجباری برای دریافت تسهیلات مستمری بگیری و از کارافتادگی وجود دارد.

نرخ ۳۰ درصد در طرج اجباری، به ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد در طرح صاحبان حرف و مشاغل آزاد تغییر می کند


چند نوع بیمه خوش فرما دارید؟

همان طور که گفتیم، ۲ نوع بیمه خویش فرما داریم:

اختیاری

صاحبان حرف و مشاغل آزاد.


 

شرایط بیمه خویش فرما چیست؟

شما بایستی حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ماهانه داشته باشید.

شما بایستی کد ۱۰ رقمی داشته باشید.

شما بایستی حداقل ۱۸ سال سن داشته باشید.

شما بایستی از اتباع ایران باشید.

شما بایستی حداکثر ۵۰ سال داشته باشید.

اگر بیش از پنجاه و پنج سال سن دارید، معادل مدت مازاد سن خود، بایستی سابقه حق بیمه داشته باشید. یعنی اگر ۵۸ سال دارید، برای استارت بیمه خویش فرما، بایستی حق بیمه ۳ سال را پرداخت کنید. معافیتی وجود ندارد. اما اگر ۱۲۰ ماه سابقه دارید، از شرط سنی معاف هستید. یعنی اگر ۶۲ ساله هستید و ۱۲۰ ماه سابقه دارید، الزامی برای پرداخت ۷ سال سابقه ندارید.

اگر ۱ بار با سازمان تامین اجتماعی، قرارداد اختیاری منعقد کرده باشید، تا ۳ بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی خواهید داشت


درصد حق بیمه خویش فرما چگونه است؟

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه خویش فرما اختیاری، ۲۷ درصد دستمزد و حقوق توافق شده است و کلیه تعهدات را نیز شامل خواهد شد. ۳ درصد دیگر را نیز دولت پرداخت می کند که طبق ماده بیست و هشتم قانون تامین اجتماعی می باشد


مهلت پرداخت حق بیمه خویش فرما

مبلغ ماهانه بایستی تا ۶۰ روز به حساب تامین اجتماعی واریز شود. اگر پرداخت نشود، ادامه بیمه لغو و برقراری مجدد آن منوط به عقد قرارداد جدید خواهد بود


مدارک لازم برای بیمه خویش فرما در بخش تشکیل پرونده:

✳ اصل و رونوشت شناسنامه

✳ اصل و رونوشت کارت ملی

✳ یک قطعه عکس

✳ دفترچه بیمه اجباری (در صورت وجود)

✳ کد ۱۰ رقمی

✳ تکمیل فرم درخواست خویش فرما


 

تعهدات تامین اجتماعی به بیمه شده خویش فرما:

💢 کلیه خدمات مستمری بازنشستگی

💢 کلیه خدمات فوت

💢 کمک هزینه از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار

💢 کلیه خدمات درمانی

💢 صدور و تمدید دفترچه

💢 صدور و تمدید دفترچه افراد تحت تکفل

💢 پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن مثل بیمه اجباری کارگران


 

مواردی که به بیمه شده اختیاری تعلق نمی گیرد:

✅ غرامت ایام بارداری

✅ غرامت ایام بیماری

✅ بیمه بیکاری

✅ کمک هزینه ازدواج

✅ کمک هزینه از کار افتادگی ناشی از کار


 

آزمایشات پزشکی که برای تشکیل پرونده خویش فرما نیاز است چه مواردی را شامل می شود؟

خون و ادرار.


 

تفاوت بیمه اختیاری ومشاغل آزاد

بیمه اختیاری دارای تنها یک نرخ میباشد که نرخ حق بیمه 27 درصد میباشد و شامل از کارفتادگی (در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد از کار افتاده نبوده باشد)،بازنشستگی و فوت (شامل پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط)میباشد

 در صورتی که نرخ حق بیمه جهت استفاده ازامتیازات مقرر برای صاحبان حرف .و مشاغل آذاد به شرح ذیل است:

بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه 12درصد بدین معنی تنها زمانی که بیمه شده بازنشسته گردد مستمری دریافت میکند و با مرگ وی  مستمری به بازماندگان تعلق نمیگیرد(توصیه نمیگردد)

بیمه بازنشستگی وفوت با نرخ حق بیمه 14درصد  که علاوه بربازنشستگی در صورتی  که بیمه شده قبل و بعد از بازنشستگی فوت نمایدبه بازماندگان واجد شرایط مستمری  پرداخت میگردد.

و نوع سوم که کامل ترین نرخ حق بیمه مشاغل آزاد میباشد ،نرخ 18 درصد بوده که علاوه بر اینکه  تعهدات بلند مدت مشابه بیمه اختیاری میباشد دارای از کار افتادگی کلی حادثه ناشی از کار نیز میباشد.

 بیمه اختیاری سرانه درمان ندارد ،ودرمان اجباری میباشد در صورتی که انتخاب در مان در هر سه نوع نرخ بیمه مشاغل اختیاری بوده ودر صورت انتخاب در مان به ازائ هر دفترچه درمان مبلغی به نرخ های مذکور در هر ماه اضافه میگردد.

درمان بیمه مشاغل دارای فرانشیز بوده بدین معنی که در صورت مراجعه به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد بایستی مبلغی را بعنوان سهم بیمار پرداخت نمایند وهزینه های پروتز واروتز به آن تعلق نمیگیرد.

درحالی که دردرمان  بیمه اختیاری همانند سایر بیمه شدگان اجباری میباشد وهزینه های پروتز واروتز به آن تعلق میگیرد

در بیمه اختیاری شرط ورود از لحاظ حداکثرسن، برای زن و مرد یکسان میباشد(50سال) ودر صورت مازاد سن،نتقاضی به ازائ هرسال مازاد سن یک سال سابقه نیاز دارد

در بیمه مشاغل آزاد شرط ورود از لحاظ  حداکثرسن ،برای زنان 50 سال تمام و مردان 50سال تمام میباشد ومازاد سنی به ازائ هر سال ،دو سال سابقه بیمه نیاز دارد.

افرادی که دارای سابقه بوده ،اما دارای پروانه کسب میباشند نمیتوانند بیمه اختیاری گردند.

>>به صفحه رسمی اینستاگرام خدمات غیر حضوری با من تامین بپیوندید<<.

مطالب پیشنهادی مجله خبری با من تامین

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران درباره جزییات وام ۵ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی، توضیحاتی داد.
با صدور پیش نویس احکام مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان تاخیری در دریافت حقوق و مزایایشان نخواهند داشت و بلافاصله مطالباتشان را دریافت می کنند
ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم.
پاسخ: 1-حتما به صورت غیر ارادی بیکار شده باشد. 2-بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد. 3-بیمه شده حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد قبل از بیکار شدن. 4-بیمه شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند را دریافت خواهند کرد.
پاسخ: ۱- درخواست توسط متقاضی ارائه شده باشد ۲- حق بیمه دوران مذکور پرداخت شده باشد ۳- رابطه بیمه ای فرد با سازمان بیمه تامین اجتماعی برقرار باشد ۴- در صورتی که بیمه شده قبل از تاریخ تقاضا حداقل «۲» سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد
پاسخ: 1- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود. 2- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود. 3- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه 4- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل باز نشسته می‌شود.