پرسش و پاسخ بازنشتگی
باسلام اگر دو سال بیکاری متصل به درخواست بازنشستگی باشد ، دستمزد قبل از بیکاری ملاک عمل خواهد بود اگر سالها پیش بیکاری دریافت نموده باشید، تاثیری در میزان مقرری شما نخواهد داشت
چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و کمتر از ١٠ سال باشد میتوانند کسری آن را پرداخت کرده و به نسبت ١٠ روز از مستمری برخوردار شوند ، چنانچه سابقه آنان بین ١٠ تا ٢٠ سال به نسبت همان سابقه مستمری بازنشستگی دریافت خواهند کرد .
بله ، به یکی از دو صورت زیر کمک هزینه عائله مندی دریافت خواهند کرد : الف - شوهر نداشته باشد لیکن فرزند داشته باشد. ب - شوهر از کارافتاده کلی داشته باشد.
بیمه شدگانی که براساس قانون تعیین تکلیف (داشتن ٦٠ سال سن برای مردان و ٥٥ سال برای زنان و حداقل ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه) بازنشسته می گردند، برقراری مستمری بازنشستگی به نسبت سابقه پرداخت حق بیمه خواهد بود.
کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری از قانون بیمه های اجتماعی رانندگان مصوب سال ٧٩ و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ٨٨ تبعیت نموده و از شمول قانون کار خارج می باشند. لذا با توجه به اینکه این افراد راساً بیمه پرداز می باشند،در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه و احراز شرایط سن می توانند در چارچوب مقررات عادی بازنشستگی درخواست بازنشستگی نمایند.
بر اساس قانون تعیین تکلیف ، تمامی بیمه شدگان سالمند که سابقه پرداخت حق بیمه آنان بین ١٠ تا ٢٠ سال و سن آنان ٦٠ سال تمام ( زنان ٥٥ سال تمام) می باشد با درخواست بازنشستگی میتوانند به نسبت سنوات بیمه پردازی از مستمری بهره مند گردند.
محاسبه مستمری این گروه از بازنشستگان نیز مانند سایر بازنشستگان بر اساس تبصره ماده ٧٧ قانون و با دریافت کلیه هزینه های مدت ارفاقی از کارفرما انجام و پرداخت می گردد. (مجموع سوابق اصلی و ارفاقی ضربدر متوسط دستمزد دو سال آخر بیمه پردازی تقسیم بر سی)
در هر صورت مبلغ مستمری پرداختی متناسب با میزان سابقه پرداخت حق بیمه خواهد بود و در صورتیکه مستمری بیمه شده ای بعلت پذیرش سابقه پس از بازنشستگی افزایش یابد ، مابه التفاوت متعلقه از تاریخ تحقق حق بیمه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
چنانچه قرارداد انجام مشاوره منعقد و هیچگونه کار اجرایی انجام نشود و منحصراً انجام کار ارائه مشاوره باشد مستمری متوقف نخواهد شد لیکن انجام هر گونه کاری که شغل محسوب و منجر به پرداخت دستمزد گردد ، مشمول ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی بوده و در ایام اشتغال، پرداخت مستمری متوقف و حق بیمه این ایام میبایست توسط کارفرما پرداخت گردد
در صورتیکه همسر مستمری بگیر علاوه بر دریافت مستمری بازماندگان نسبت به بیمه پردازی خود بصورت اختیاری اقدام نماید، در صورت احراز شرایط بازنشستگی ، هر دو مستمری قابل پرداخت می باشد.
بخشنامه مربوط به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص برخی از مشاغل بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی از جمله برخی از مشاغل آزمایشگاهی ، در حال تدوین بوده و به زودی ابلاغ می گردد که طی آن نحوه اجرای این مصوبه مشخص می گردد.
پدرم فقط سه ماه پرداخت بیمه در سال ۱۳۹۱ دارد و هم اکنون ۶۷ساله است، آیا میتواند با خرید حق بیمه تا ۱۰ سال، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته گردد؟
شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی وفق ماده ١٠ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی عبارت است از ١- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال سن تمام ٢- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
سوابق مازاد بر ٥٠ سال سن که حق بیمه آن در زمان انعقاد قرارداد به عنوان سوابق مازاد سنی پرداخت شده ، صرفا در تعیین میزان مستمری قابل احتساب بوده و در احراز شرایط جهت برخورداری از تعهدات بلند مدت موثر نخواهد بود . با این حال جهت بررسی شرایط بیمه پردازی و بازنشستگی به شعبه مربوطه مراجعه شود.
طبق ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون جانبازان مصوبه ١٠/٢/١٣٨٥ مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه می باشد.
افرادی همچون رادیولوژیست ها که تحت نظارت سازمان انرزی اتمی باشند از سنوات ارفاقی سازمان مذکور برخوردار بوده و چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی آنان به ٣٠ سال تمام برسد میتوانند بازنشسته شوند.
حسب ماده ١٢٠ قانون کار اتباع خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند . بدیهی است این قبیل افراد در صورت اشتغال بکار مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود .
بله ، به یکی از دو صورت زیر کمک هزینه عائله مندی دریافت خواهند کرد : الف - شوهر نداشته باشد لیکن فرزند داشته باشد. ب - شوهر از کارافتاده کلی داشته باشد.
با استناد به ماده ٥٩ برنامه پنجم توسعه، بازنشستگی در دستگاه های اجرائی وفق مقررات ماده ٧٦ قانون و تبصره های ذیل آن صورت می گیرد. یعنی ١- ٥٠ سال سن برای مردان و ٤٥ سال برای زنان با داشتن ٣٠ سال سابقه ٢- ٦٠ سال سن برای مردان و ٥٥ سال سن برای زنان با داشتن ٢٠ سال سابقه ٣- دارا بودن ٣٥ سال سابقه بدون شرط سنی . همچنین طبق ماده ٧٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما می تواند برای بیمه شدگانی که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی به کار خود ادامه داده اند ، درخواست بازنشستگی نماید.
کسری سابقه تا ده سال (جهت بازنشستگی با سن 60 سال آقایان و سن 55 سال خانم ها) و سابقه سربازی. مابقی خلا بیمه ای که به علت عدم اشتغال ایجاد شده قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد. شما می توانید به وسیله بیمه اختیاری سوابق مانده تا 30 سال سابقه را پرداخت نمایید و بازنشسته شوید
سلام می توانید تا سن 55 سالگی برای خانم ها و 60 سالگی برای آقایان از طریق بیمه خویش فرما حق بیمه خود را پرداخت نمایید و سپس با سابقه حداقل 10 سال در خواست بازنشستگی دهید.
در صورتی که فاقد حداقل ٢٠ سال متوالی سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور باشید ولی سایر شرایط احراز بازنشستگی عادی در قانون تامین اجتماعی را داشته باشید میتوانید با مراجعه به شعبه مربوطه و اخذ راهنمایی های لازم نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام نمایید.
با داشتن 60سال سن وبالای ده سال سابقه.یا داشتن 50سال سن وداشتن 30سال سابقه بیمه.یا 35سال سابقه بیمه بدون در نظر گرفتن سن میتوانید درخواست بازنشستگی بدهید.
اگر فرد شاغلی در شرکت،اداره و یا سازمانی خود را بازخرید کند بدین معناست که رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها به پایان رسیده و فرد بازخرید شده، تمام حقوق،مزایا و سنوات خود در این مدت را از کارفرما دریافت نموده است. حال سابقه پرداخت حق بیمه ایشان در سیستم ثبت و ضبط می باشد. میتوانید با مراجعه به سازمان هواپیمایی کشوری،مدت زمانی که برای آن مرحوم بیمه رد شده را دریافت و به شعبه سازمان تامین اجتماعی که برای ایشان لیست بیمه رد شده مراجعه و درخواست حقوق ایشان را بر حسب میزان سابقه رد شده بنمایید.
بعد از محاسبه مستمری چنانچه کمتراز حداقل دستمزد سال شود وفق ماده 111 ق.ت ا تا سقف حداقل دستمزد سال ( در سال 98 برابر 1516000 تومان ) ترمیم خواهد شد البته بشرطی که بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند
با سلام در قانون خانمها باید ۵۵سال سن وبالای ده سال سابقه باید داشته باشن شما از لحاظ سابقه ای تکمیل هستید ولی از لحاظ سن ۳سال دیگر باید صبر کنید
برای طرح سوال نیاز به ورود به سیستم می باشد
برای طرح سوال باید در سیستم وارد شوید، اگر قبلاً ثبت نام کرده اید از قسمت ورود به سایت وارد شوید و اگر تا کنون ثبت نام نکرده اید از قسمت ثبت نام ثبت نام کنید.

مطالب پیشنهادی مجله خبری با من تامین

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران درباره جزییات وام ۵ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی، توضیحاتی داد.
با صدور پیش نویس احکام مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان تاخیری در دریافت حقوق و مزایایشان نخواهند داشت و بلافاصله مطالباتشان را دریافت می کنند
ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم.