محاسبه بازنشستگی

راهنمای استفاده از خدمات

 
برای محاسبه حقوق بازنشستگی فرمول خاصی وجود دارد
اما به طور کلی باید بدانید که دو عامل برای تعیین و مشخص کردن حقوق بازنشستگی نقش دارند؛ یکی سابقه پرداخت حق بیمه است و دیگری حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه.
به عبارت ساده تر هر چه سابقه پرداخت حق بیمه بیشتر باشد، و هر چه حقوق و مزایایی دریافتی در طی سال های کاری بیشتر باشد، در پایان سی سال، حقوق بازنشستگی بیشتری برای فرد تعیین می شود.
میانسالی و از کار افتادگی برای هر زن و مردی اتفاق طبیعی و روال عادی زندگی است که باید از روزهای جوانی برای آن برنامه ریزی کرد.

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حقوق بازنشستگی

1. میانگین حقوق ماهانه سال آخر یا همان حقوقی که بیمه شده در 12 ماه منتهی سال آخر به زمان درخواست بازنشستگی دریافت می کرده است.

2. میانگین حقوق ماهانه سال ماقبل آخر یا همان حقوقی که بیمه شده در 12 ماه سال ماقبل آخر منتهی به زمان درخواست بازنشستگی دریافت می کرده است.

یا به عبارت دیگر میانگین حقوق دو سال آخر منتهی به زمان درخواست بیمه

3. تعداد سال سابقه بیمه یعنی اینکه متقاضی حقوق بازنشستگی دقیقا چند سال حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

 نکته مهم

در محاسبه حقوق بازنشستگی این است که خود بیمه شده نیز باید در میزان دست مزدی که کارفرما برای او رد می کند، دقت داشته باشد. زیرا اگر دستمزد بیمه شده کمتر از حداقل دستمزد آن سال باشد، بر اساس یک ماده قانونی مابه تفاوت این دو از محل پیش بینی شده پرداخت می شود تا معیشت مستمری بگیر از حدی پایین تر نرود.

 توجه

حداقل دستمزد هر سال بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین و به تبع آن حداکثر دستمزد محاسبه میگردد.

به موجب قانون تامین اجتماعی مبلغ مستمری تا سقف 35 سال پرداخت حق بیمه قابل محاسبه می باشد.

مبلغ مستمری محاسبه شده بر اساس قوانین عام سازمان می باشد و چنانچه بیمه شده از قانون خاصی استفاده نماید، نحوه محاسبه مستمری متفاوت خواهد بود.
 
نحوه محاسبه میانگین دو سال آخر بیمه پردازی:
 

برای محاسبه میانگین حقوق دو سال آخر باید حقوق ۲۴ ماه آخر را باهم جمع کرده و تقسیم بر ۲۴ کنید

 

در این فرم شما می توانید مبلغ مستمری بازنشستگی خود را ملاحظه فرمایید

میانگین دستمزد دو سال آخر
مدت سابقه پرداخت حق بیمه

مطالب پیشنهادی مجله خبری با من تامین

در صورتی‌ که پس از فارغ‌التحصیلی، بیمه‌پردازی افراد در سایر صندوق‌های بیمه‌ای همچون بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و... ادامه پیدا کند، سوابق بیمه دوران تحصیل آنان قابل انتقال به سایر صندوق‌های بیمه‌گر خواهد بود.
برقراری تعهدات بلندمدت از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از جمله مهم‌ترین تعهدات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی است که بیمه‌شدگان و بازماندگان واجد شرایط آنان می‌توانند درصورت احراز شرایط قانونی، از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
بیش از دو هزار بازنشسته با امضای طوماری خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار لغو واگذاری بانک رفاه شدند.
پاسخ: 1-حتما به صورت غیر ارادی بیکار شده باشد. 2-بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد. 3-بیمه شده حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد قبل از بیکار شدن. 4-بیمه شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند را دریافت خواهند کرد.
پاسخ: ۱- درخواست توسط متقاضی ارائه شده باشد ۲- حق بیمه دوران مذکور پرداخت شده باشد ۳- رابطه بیمه ای فرد با سازمان بیمه تامین اجتماعی برقرار باشد ۴- در صورتی که بیمه شده قبل از تاریخ تقاضا حداقل «۲» سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد
پاسخ: 1- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود. 2- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود. 3- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه 4- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل باز نشسته می‌شود.