فیش بیمه

 

برای دریافت فیش های مشاغل آزاد - اختیاری - بیمه هنرمندان-کارگران ساختمانی -قالیبافان - رانندگان و ... از این قسمت استفاده نمایید.

در وارد کردن تعداد ماه دقت نمایید بعد از ثبت درخواست قابل اصلاح نمی باشد.

در صورت نداشتن رمزاز قسمت ثبت نام  اقدام نمایید.

راهنمای دریافت فیش بیمه

هزینه ثبت نام سرویس: 1000 تومان