دریافت لیست بیمه کارگاه

 

کارفرما محترم، جهت ارسال لیست بیمه خود اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

نکته:کد واژویا رمز عبور معمولا کد ملی کارفرما می باشد

در صورت داشتن تغییرات به صورت کامل اطلاعات اشخاص را وارد نمایید

راهنمای دریافت لیست بیمه

هزینه ثبت نام سرویس: 6000 تومان